English  Crnogorski 
 
Gdje

Slike

Video


Istorija i legenda

Istorija

Kada su stvorene prve slovenske države na Balkanu ovo je područje bilo dio rane feudalne srpske države iz IX vijeka kojom je vladao Vlastimir. Administrativno je bilo podijeljeno na parohije i obuhvatilo je šire područje. Kada je ,u prvoj polovini XI vijeka, država bila formirana u Zetu, durmitorsko područje je bilo njen dio. Nešto kasnije, stara država Raška, kojom su vladali Vukan, Nemanja, i ostali koji su se dugo vremena borili s Vizantijcima bili su dominantni u ovoj oblasti.

Dolazak Turaka značilo je novu borbu za stanovnike durmitorskog područja. Od 1482 do 1857, dok je Turska vlast trajala, narod s Durmitora se neprestano opirao velikom Carstvu, bez obzira na okrutni pohod Turaka. Uz sopstvenu hrabrost narod ovog kraja polako je ulazio u nekoliko bitaka, kada je još brojnija i moćnija turska vojska pretrpjela gubitke od nekoliko hiljada ljudi. 1862. ostvarena je velika pobjeda u Šarancima.

Ova oblast je posebno interesantna po jednom događaju iz crnogorske istorije. Smail Aga Čengić (čuveni ozloglašeni general turske vojske) ubijen je u 1840. na Mljetičku. U dugogodišnjoj borbi građani ovog područja su pretrpjeli velike gubitke, ali zahvaljujući dugotrajnoj borbi i tradiciji  Turci nikada nisu uspjeli da postave svoje vazale u ovoj oblasti i da uspostave svoju vlast. Tokom vjekova postojanja u ovoj oblasti osnovane su plemenske vlasti i pravi plemenski život. U početku teritorija je podijeljena na Drobnjake i Pivu, ali kasnije na teritoriji Drobnjaka osnovana su neka druga plemena, kao što su Uskoci, Jezera i Šaranci. Centar tih plemena bio je Žabljak.  1878. godine  područje Durmitora je postalo dio Crne Gore i dio administrativno priznate države.

U periodu između 1857. i 1878. godine ovo područje je bilo granica teritorije, tako da je i dalje bilo izloženo nekim manjim borbama sa turskim vojnim odredima. Nešto kasnije je bilo povezano sa Pljevljima i Bijelim Poljem stvarajući na taj način snažne slobodne teritorije na sjeveru Crne Gore. U toku Prvog svjetskog rata, durmitorsko područje je bilo izloženo napadima okupatora, ali je otpor pružan tokom čitavog rata, najčešće preko komitskih grupa i odreda.

U periodu između ratova područje Durmitora je bilo dio Šavničkog okruga, sa opštinama Planino-Pivska, Žuto - Pivska, zatim Jezerske, gdje je Žabljak bio lociran, Drobnjačka sa Šavnikom, i Uskočka i Šaranska. Dvije manje pilane i  nekoliko škola je otvoreno u tom periodu, a od posebnog značaja je bilo otvaranje puta Nikšić - Šavnik - Žabljak - Pljevlja. Sa osnivanjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u ovim oblastima je po prvi put osnovan aktivan politički i stranački život, i neposredno prije Drugog svjetskog rata, za ovo područje izuzetno je važno da, je bila osnovana Komunistička partija. Značaj komunističke partije za ovu oblast je bio izuzetan. Pored velikih zabrana i uticaja vlasti da smanji aktivnosti partije, Komunistička partija, zahvaljujući brojnim studentima i intelektualacima je podsticala ljude sa Durmitora i Žabljaka da se odupru predlogu da se  Žabljak nazove Aleksandrov Grad (Aleksander’s town), po kralju Aleksandru, već je većina ljudi ustala i spriječila takav pokušaj. Ljudi iz ove oblasti su osudili približavanje Jugoslavije tripartitnom ugovoru, pokazujući da cijene slobodu iznad svega. Žabljak je u to vrijeme bio mjesto velikih demonstracija.

Žabljak i Durmitor su dali najveći doprinos i žrtve u Drugom svjetskom ratu. Za samo sedam dana nakon početka pobune protiv fašista, Žabljak je oslobođen, a ljudi su počeli da formiraju organe više vlasti. Doprinos durmitorskog Narodno - oslobodilačkog partizanskog odreda je ostao upisan zlatnim slovima, kada govorimo o borbi protiv fašističkih aktivnosti na Balkanu. Republika Durmitor, kako su nazivali ovaj kraj, preživjela je mnoge napade, i dok je bila tačka oslonca Vrhovnog Štaba, na čelu sa Josipom Brozom Titom. Iako ne tako veliki prostor, za vrijeme rata imao je preko 2.500 hiljada žrtava, a ima 15 narodnih heroja. Poslije Drugog svjetskog rata, Žabljak se razvio iz malog sela u turistički grad . Danas je postao vodeći zimski centar u regionu, koristeći ljepotu prirode koja ga okružuje, afirmišući se kao mjesto za odmor, i afirmišući državu u kojoj se nalazi.

Legenda

Osam kilometara istočno od Žabljaka  nalaze se ostaci srednjovekovnog grada Pirlitor, grad utvrdjenje iz XIV vijeka, poznat iz narodne pjesme o vojvodi Momčilu, koji je umro ovdje zbog izdaje svoje supruge. Narodna pjesma o vojvodi koji je živio u gradu Pirlitor je jedana od najpopularnijih legendi na ovim prostorima. Momčilo je imao krilatog konja Jabučila, mač sa očima, prema legendi bio je nepobjediv. Legenda kaže da je pohlepniì kralj Vukašin bio zaljubljen u Momčilovu lijepu ženu Vidosavu. Vidosava koja nije mogla da mu odoli, spalila je krila Jabučilu, pa se Momčilo nije uspio oduprijeti neprijatelju. Poslije smrti vlasnika Jabučilo slomljen tugom bacio se u Crno jezero, tako da će vam neki od starijih mještana ovog kraja reći da se ponekad i danas vrisak Jabučila može čuti iz jezera.

 


Powered by T4Tech S.r.l.